Medové produkty z Chanapu.

Medové produkty z Chanapu.

Etiketa.pdf (543 kB)Certifikát Český med 2013.pdf (499,9 kB)Certifikát 1. 2013.pdf (361,8 kB)

Včelařství Remarque.

Med v hojné míře sbíraný na loukách a stráních Chanapu pilnými včeličkami. Včelařská tradice je ve zdejším kraji pevně zakotvena a dnes se zdá, že kouzlu včelaření propadli mnozí mladí.