Zajímavé lokality

Odlezelské jezero

Romantické jezero v údolí Mladotického potoka naleznete asi 40km na sever od Plzně, mezi Odlezly a Potvorovem. Vzniklo při květnové průtrži mračen v roce 1872, kdy působením několika faktorů došlo k sesuvu západního svahu Potvorovské hory v délce 300m. Příčinou byla jednak těžba pískovce, dále zářez budované železniční trati a zejména pak vydatné srážky, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 237mm srážek (dle kartografa Karla Kořistky, 1872). V nedalekých Mladoticích se protrhla hráz rybníka o ploše téměř 100ha a vzniklá povodňová vlna si vyžádala několik desítek lidských životů, zejména z řad dělníků, budujících železniční trať z Plzně na Žatec.

A právě sesuv stráně u Odlezel a povodeň pod Mladoticemi způsobilo zničení železničního tělěsa v délce 5km. U Odlezel musela být vyprojektována nová trať po druhé straně údolí. Způsobená škoda dosáhla výše 2 880 000 zlatých, což bylo o 1mil. zlatých více, než co stálo postavení celého Národního divadla (Bohumír Janský, 2003).

Odlezské jezero v době svého vzniku bylo 20m hluboké a jeho plocha činila necelých 6ha. V dnešní době hloubka nedosahuje ani sedmi metrů a plocha se snížila na 4,5ha. Seriozní výzkum zanášení provádí Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc z katedry fyzické geografie a geoekologie University Karlovy. Na základě dlouholetého sledování došel k závěru, že jezero zcela zmizí za nějakých 180 let (Bohumír Janský, 2003). Stane se opět potokem. Rychlost zanášení závisí zejména na četnosti výskytu přívalových dešťů a také na změnách v morfologii krajiny (budování nebo ničení vodozadržujících prvků - mezí, složení polní vegetace a pod.)

V současnosti je Odlezské jezero národní přírodní památkou s množstvím přírodních zajímavostí. Ve stráních Potvorovské hory můžete najít množství pískovcových lomů, které sloužili jako zdroj stavebního materiálu pro sakrální i světské stavby v širokém okolí (klášter Plasy, zámek Manětín, kostel Potvorov a veškerá venkovská stavení v okolních obcích). Vodní plocha slouží k rybářskému sportu, jako místo rekreace omezeného počtu chatařů a také jako cíl trampského putování.

Je místem uprostřed CHANAPu, ke kterému stojí za to se vracet v kteroukoliv roční dobu. Za návštěvu stojí zejména kaskáda Odlezelských vodopádů pod jezerem, které zvláště za zvýšeného průtoku tvoří romantickou a ohlušující dechberoucí dominantu údolí.